Bezpieczeństwo informacji
<

Od października 1991 roku, po zakończeniu pracy w Delegaturze Urzędu Ochrony Państwa w Poznaniu, projektuję i wdrażam systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach gospodarczych.

Posiadam wykształcenie wyższe prawnicze oraz szesnastoletnią praktykę w służbie operacyjno – technicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W okresie działalności zawodowej zdobyłem odpowiednie doświadczenie teoretyczne i praktyczne w zakresie ochrony organizacji gospodarczych przed osobową i techniczną infiltracją informacji poufnych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonuję specjalistyczną analizę struktury i stylu zarządzania organizacją, w szczególności pod kątem posiadanych zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych, uniemożliwiających prowadzenie przez konkurencję różnych metod śledzenia i penetracji polityki gospodarczej organizacji oraz jej praktyk handlowych.

Prowadzę działania detektywistyczne ukierunkowane na pozyskiwanie i przetwarzanie informacji użytecznej.

Bezpieczeństwo informacji. Bezpieczeństwo organizacji. Bezpieczeństwo procesów biznesowych.

Oferta


ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PODMIOTOM GOSPODARCZYM

  • Ocena przedsiębiorstwa w zakresie posiadanych zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych, zapobiegających przed skutkami wrogich działań o charakterze szpiegostwa lub sabotażu gospodarczego,
  • Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem organizacji, przeciwdziałających infiltracji informacji poufnej, wytworzonej w ramach prowadzonej działalności biznesowej (tajemnica techniczna, handlowa, organizacyjna, finansowa, technologiczna),
  • Konsultacje, dla kadry zarządzającej organizacją, w zakresie budowy systemu ochrony danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa, zabezpieczających przed inwigilacją wywiadowczą stosowaną przez podmioty konkurencyjne.

POZYSKIWANIE INFORMACJI NA POTRZEBY BIZNESOWE

  • Legalne działania rozpoznawczo - analityczne ukierunkowane na zdobywanie i przetwarzanie powszechnie dostępnych informacji z otoczenia społecznego oraz gospodarczego firm konkurencyjnych,
  • Badanie rynku, gromadzenie informacji na temat potrzeb i oczekiwań klientów, badanie działalności konkurentów (market research), porównywanie procesów i praktyk stosowanych przez najlepsze firmy w analizowanej dziedzinie (benchmarking).

DZIAŁANIA DETEKTYWISTYCZNE

  • Posiadam Licencję Detektywa Nr 0000623 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, w dniu 18 maja 2004 roku,
  • Wykonuję czynności detektywistyczne ukierunkowane na zdobywanie i przetwarzanie informacji użytecznej, stanowiącej wartość dowodową, zgodnie z potrzebami procesowymi w sprawach cywilnych i karnych,
  • Działania detektywistyczne realizuję na terenie całego kraju.

Kontakt

Marek Nowaczyk


Tel. kontaktowy : + 48 606 88 55 44
e-mail : m.nowaczyk@detektywpoznan.pl

^
kontakt: +48 606 88 55 44